Danışmanlık Hizmetleri

home banner 3

● Başlangıç Şirketleri için Mentorluk

● KOBİ ve Kurumsal Şirketler için Sonuç Odaklı İnovasyon (SON)

○ Pazar ve ürün stratejisi

Müşterilerimizle gizli kalmış fırsat gruplarını bulmak için çalışıyoruz. Kısa dönem ek gelir sağlamak üzere pazar stratejilerini ve gelecekte büyüme sağlayacak ürün stratejilerini tanımlıyoruz.

○ Fırsatların keşfi

SON metodolojisini kullanarak hangi müşteri ihtiyaçlarının ne seviyede aşırı çözüldüğünü belirliyoruz. Müşterilerimiz de değer yaratmak üzere hangi görülmemiş ihtiyaçlara yöneleceklerini seçiyorlar.

○ İhtiyaç bazlı gruplama

Müşterilerinizi görülmemiş ihtiyaçlar etrafında gruplayarak aşırı çözülmüş ve yetersiz çözülmüş ihtiyaçları fırsat olarak tanımlayın.

○ Rekabet analizi

Pazarı SON yaklaşımıyla analiz ederek rekabetteki ürünlerin güçlü ve zayıf yönlerini belirliyoruz. Rekabet karşısında ürününüzün durumunu öğrenin.

○ Müşteri ihtiyaçlarının tespiti

Bugün ve gelecekte geçerli olan müşterilerinizin bütün ihtiyaçlarının listesini elde ediyorsunuz.