Eğitim Programları ve Atölyeler
● İnovasyon Uyandırma Konuşması

Bu 1 saatlik konuşma size çağdaş inovasyonun yapıtaşlarını ve nasıl uyumla çalıştıklarını anlatacak. Konuşmanın amacı inovasyonun nasıl başladığı, nasıl evrildiği ve nasıl mükemmelleştiğine dair bir altyapı oluşturmaktır. Günümüzden ve geçmişten pek çok örnek içermektedir. Konuşma, başarılı olmak isteyen inovasyon takımlarına başlangıç niteliğinde diğer eğitim modülleriyle birlikte sunulmaktadır.

● Başlangıç Şirketleri için Sade İnovasyon

Bu modül sürdürülebilir işlere dönüşmek için mücadele eden başlangıç (startup) şirketlerini hedeflemektedir.

● KOBİ’ler için Stratejik İnovasyon

Bu modül, tipik olarak süreç mükemmelliğini büyüme yolu olarak benimseyen KOBİ’lere inovasyonu bir büyüme stratejisi olarak tanıtmayı amaçlamaktadır.

● Kurumsal İnovasyon

Bu modül kurumsal seviyedeki şirketlerin inovasyon yolunda karşılaşabilecekleri zorlukları ve fırsatları ortaya koyarak örneklerle çözüm yolları sunmayı amaçlamaktadır.

● El Emeği İnovasyon Atölyesi

Bu yarım günlük atölye çalışması, müşteri odaklı inovasyon deneyimini uçtan uca yaşatmayı amaçlamaktadır.
danismanlik 1
danismanlik2
danismanlik3